Enviaments i devolucions

1.- Totporter ha contractat amb Correus i DHL el seu sistema d'enviaments. Un servei basat en la confiança i seguretat que donen aquestes grans empreses de distribució internacional.

IMPORTANT:

Si a la recepció de l'enviament es detecta alguna anomalia, aquesta s'ha de fer constar en la signatura d'l'albarà de lliurament.

En cas contrari Totporter no es fa responsable d'aquesta anomalia.

2.- Totporter realitzarà canvis o devolucions, sempre que donis comunicació prèvia, a través de correu electrònic, fax, o trucada telefònica a Totporter. Nosaltres t'indicarem com procedir a la devolució.

2.1 Les circumstàncies que poden provocar una devolució són:

- Que el producte no satisfaci les teves expectatives, s'accepta la devolució o canvi per un altre producte, essent les despeses a càrrec teu.

- Que el producte sigui defectuós. Un cop comprovat per Totporter, rebràs un altre sense cap cost.

- Que el producte enviat, sigui diferent a l'sol·licitat. Rebràs el correcte sense cap despesa d'enviament.

IMPORTANT

Totporter no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de material fins no verificar a les nostres instal·lacions la recepció i perfecte estat de l'embalatge de l'article objecte de la devolució o canvi.