1. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades

      Les dades personals subministrades, són necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats, així com per a la compra de productes a Totporter

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, així com dels possibles comandes fraudulents, reservant Totporter.cat el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

2. Responsabilitats de tercers

      Totporter declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no gestionada directament pel nostre web màster.

La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Tot Porter no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Totporter.cat, declina qualsevol responsabilitat respecte a possibles danys, pèrdues d'informació, etc., que es poguessin produir per ser usuaris d'aquesta web.

3. Els preus i característiques tècniques

Són vàlids fins a fi d'existències, excepte error tipogràfic. Tots els articles reflectits a la web, podran ser modificats sense previ avís.

IMPORTANT

L'usuari accepta les condicions preestablertes un cop prem el botó de "enviar dades" que es troba en el formulari de recollida de dades.