1.- A Tot Porter tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l'acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.  

2.- L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats, així com per a la compra de productes a Totporter.

3.- L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, així com dels possibles comandes fraudulents, reservant Totporter.cat el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

4.- Totporter declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no gestionada directament pel nostre web màster.

5.- Així mateix, sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats i fidelizarle com a client. "

si

no

6.- D'acord amb l'Art6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries
per l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment.

7.-Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.

8.-Les seves dades seran incloses en el nostre registre automatitzat. El responsable d'aquests fitxers és el nostre webmaster.Aquest fitxer compleix la normativa desenvolupada en la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament Posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 del 25 de maig 2018.

9.-Té vostè dret d'accés, rectificació, transparència, informació, oblit, limitació, portabilitat, oposició, cancel·lació i eliminació de les seves dades a la base de dades,enviant un correu a: [email protected] còpia del seu DNI o document equivalent
10.- Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets,podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.


Dades de l'responsable de l'tractament:

Identitat: Tot Porter - NIF: 362962635W

Adreça postal: c / Calàbria, 252 08029 Barcelona

Telèfon: 934308809 - Correu electrònic: [email protected]IMPORTANT

L'usuari accepta les condicions preestablertes un cop prem el botó de "enviar dades" que es troba en el formulari de recollida de dades.