1. Navegació anònima a través de les pàgines web.

Totporter només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web.

La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència per fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

2. Navegació amb cookies.

La pàgina del nostre web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació.

La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

3 L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats, així com per a la compra de productes a Totporter.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, així com dels possibles comandes fraudulents, reservant Totporter.cat el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

4 Totporter declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no gestionada directament pel nostre web màster.

La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Tot Porter no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Totporter, declina qualsevol responsabilitat respecte a possibles danys, pèrdues d'informació, etc., que es poguessin produir per ser usuaris d'aquesta web.

5 Els preus i característiques tècniques són vàlids fins a fi d'existències, excepte error tipogràfic. Tots els articles reflectits a la web, podran ser modificats sense previ avís.

D'acord amb l'Art6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment.

Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.

Les seves dades seran incloses en el nostre registre automatitzat. El responsable d'aquests fitxers és el nostre webmaster Jordi Escruela Cabrera amb domicili en C / València 520 de Barcelona (08013). Té vostè dret d'accés, rectificació, transparència, informació, oblit, limitació, portabilitat, oposició, cancel·lació i eliminació de les seves dades a la base de dades, enviant un correu a: totporter@totporter.com. Aquest fitxer compleix la normativa desenvolupada en la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament Posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 del 25 de maig 2018.

IMPORTANT

L'usuari accepta les condicions preestablertes un cop prem el botó de "enviar dades" que es troba en el formulari de recollida de dades.