1. Navegació anònima a través de les pàgines web.

Totporter.cat només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web

La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

2. Navegació amb cookies.

La pàgina del nostre web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir la següent informació.

La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

3 L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats, així com per a la compra de productes a Totporter.cat.
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, així com dels possibles comandes fraudulents, reservant Totporter.cat el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .
4 Totporter.cat declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no gestionada directament pel nostre web màster.

La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Tot Porter no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

Totporter.cat, declina qualsevol responsabilitat respecte a possibles danys, pèrdues d'informació, etc., que es poguessin produir per ser usuaris d'aquesta web.

5 Els preus i característiques tècniques són vàlids fins a fi d'existències, excepte error tipogràfic. Tots els articles reflectits a la web, podran ser modificats sense previ avís.

IMPORTANT

L'usuari accepta les condicions preestablertes un cop prem el botó de "enviar dades" que es troba en el formulari de recollida de dades.