1. Navegació anònima a través de les pàgines web.

Totporter només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web. La data i hora d'accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència per fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.Elementos de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

L'usuari l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.