1.- En Tot Porter tratamos a información que nos proporcionas para ofrecer o servizo solicitado e realizar a túa facturación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir as obrigas legais e cumprir as posibles responsabilidades que poidan derivarse do cumprimento da finalidade para a que se recolleron os datos. Os datos non se transferirán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

2.- O usuario autoriza o tratamento automatizado dos seus datos persoais subministrados, necesarios para a prestación dos servizos solicitados, así como para a compra de produtos a Tot Porter.

3.- O usuario responderá, en todo caso, da veracidade dos datos facilitados, así como das posibles ordes fraudulentas, reservándose a totporter.cat o dereito de excluír a calquera usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo doutras accións que proceden en Dereito.

4.- Tot Porter declina calquera responsabilidade respecto da información atopada fóra deste sitio web e non xestionada directamente polo noso mestre web.

5.- Do mesmo xeito, solicitamos a súa autorización para ofrecer produtos e servizos relacionados cos contratados e retelo como cliente.

si

non

6.- De conformidade co artigo 6, apartado 1, parágrafo 1, letra a do RGPD, se previamente obtivo o seu consentimento expreso para rexistrarse no noso boletín, usaremos os datos necesarios para enviar comunicacións comerciais segundo o dito consentimento.

7.-Despois de darse de baixa, bloqueamos o seu enderezo de correo electrónico para este uso, sempre que non dese o seu consentimento expreso para que os datos se sigan empregando, ou nos reservamos o dereito de continuar utilizando os seus datos nos casos permitidos pola lei e sobre o que lle informamos neste documento.

8.-Os teus datos incluiranse no noso rexistro automatizado. O responsable destes ficheiros é o noso administrador web. O ficheiro de solicitude cumpre coa normativa desenvolvida na LOPD-GDD 3/2018 do 5 de decembro, Protección de datos de carácter persoal e normativa posterior, Real decreto 1720/2007 e novo regulamento europeo 2016/679 25 de maio de 2018.

9.-Ten dereito de acceso, rectificación, transparencia, información, esquecemento, limitación, portabilidade, oposición, cancelación e eliminación dos seus datos na base de datos, enviando un correo electrónico a: totporter@totporter.com. Adxuntando unha copia do seu DNI ou documento equivalente.

10.- Do mesmo xeito, e especialmente se considera que non obtivo a plena satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a este fin á Axencia Española de Protección de Datos, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

Datos do responsable do tratamento: Identidade: Tot Porter - NIF: 362962635W Enderezo postal: c / Calabria, 252 08029 Barcelona Teléfono: 934308809 - Correo electrónico: totporter@totporter.cat

IMPORTANTE O usuario acepta as condicións preestablecidas unha vez que preme o botón "enviar datos" que se atopa no formulario de recollida de datos.